Disse fikk støtte i 2014!

Hvor mye kan jeg søke?

For inneværende tildelingsrunde er maksimalt tilskudd satt til kr 20 000.

Hva er Frilynt Norge?

Teaterfondet er en tilskuddsordning som er driftet av Frilynt Norge. Frilynt Norge, stiftet i 1965, er en landsomfattende organisasjon med hovedvekt på kultur. Forbundet er blant Norges største på teater og har mer enn 10.000 medlemmer i over 150 lokallag i 18 fylker. Frilynt er partipolitisk, religiøst og språklig nøytralt. Frilynt organiserer teatergrupper, skolerevyer, russerevyer, ungdomslag, fritidsklubber, filmverksteder, danseskoler i hele landet. Vi har både barn, unge og voksne blant medlemmene – og frivillig arbeid på tvers av generasjoner er av stor verdi for kulturmiljøene.
Les mer om Frilynt